Betrokkenheid van ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij Frida dida.  Als je kind bij ons is, delen wij immers de verantwoordelijkheid voor opvoeding en ontwikkeling van je kind. Om de beste zorg en dienstverlening te kunnen bieden, luisteren wij naar je mening en persoonlijke ervaringen.

Persoonlijk contact

Tijdens de haal- en brengmomenten kun je met de pedagogisch medewerker informatie uitwisselen over de ontwikkeling en het welbevinden van je kind. Je kunt de dagelijkse gang van zaken direct afstemmen met onze pedagogisch medewerker. Er vinden jaarlijks kindbesprekingen plaats. Je wordt hiervoor uitgenodigd door de pedagogisch medewerker.

Oudercommissie

De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd in een reglement voor de oudercommissie. Onze oudercommissie organiseert ouderavonden en fungeert als aanspreekpunt voor de andere ouders van Frida dida en zij geven de wensen en opmerkingen door aan de Clustermanager van Frida dida. Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan de oudercommissie, neem dan even contact op via oc-fridadida.

Centrale oudercommissie

Onze Centrale Oudercommissie bestaat uit leden van de diverse Lokale Oudercommissies, waaronder ook een lid van de OC van Frida dida.  Zij zijn gesprekspartner van de directeur-bestuurder van Mundo, Monique Dongelmans. De onderwerpen die in de overleggen aan de orde komen zijn niet alleen de in de Wet Kinderopvang vastgelegde onderwerpen, maar alle onderwerpen waar wij graag je mening over willen hebben want bij Frida dida doen we het samen!

Direct inschrijven

Frida dida

We helpen je graag met de zorg en opvoeding van je kind en bekijken samen hoe we onze opvang het beste kunnen aansluiten op de wensen van iedere ouder en onze eigen pedagogische visie. We gaan uit van de kracht van vertrouwen en werken met veel aandacht en zorg aan verantwoordelijkheid en inlevingsvermogen.

Lees meer

Kinderdagverblijf

Wij bieden kinderopvang met professionele pedagogisch medewerkers aan in een veilige en gezonde omgeving. Kinderen spelen, leren en ontwikkelen zich en wij begeleiden ze daarin, elk op hun eigen manier en tempo.

Ben je benieuwd hoe een dag bij ons kinderdagverblijf verloopt? Lees meer

Peuteropvang

De Peutergroep van Frida dida is voor alle peuters van 2 tot 4 jaar. De peutergroep is een plek waar kinderen leren om samen te spelen, samen te delen, rekening met elkaar te houden, waar ze plezier maken, knutselen, waar boekjes worden gelezen en liedjes worden gezongen.

Kortom een heerlijk plek voor je peuter om vriendjes te maken. Lees meer

Buitenschoolse opvang

Lekker hutten bouwen, knutselen, muziek maken, voetballen, of gewoon ontspannen op de loungebank, het kan allemaal na school en tijdens schoolvakanties bij ons op de Buitenschoolse opvang.

Ben je benieuwd naar onze BSO? Lees meer